Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Breda Verwarming biedt de website www.bredaverwarming.nl als een dienst aan het publiek en eigenaren van de website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Breda Verwarming is niet verantwoordelijk voor en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik, verwijzing naar, of het vertrouwen op de informatie op de site. Terwijl de informatie op de site regelmatig wordt bijgewerkt, wordt geen garantie gegeven dat de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date is.

Hoewel de Breda Verwarming website links kan bevatten die directe toegang heeft tot andere internetbronnen met inbegrip van websites, is Breda Verwarming niet verantwoordelijk voor de juistheid of de inhoud van de informatie op die websites.

Links van Breda Verwarming naar sites van derden vormen geen goedkeuring van Breda Verwarming van de partijen of hun producten en diensten. De verschijning op de website van advertenties en product-of service-informatie vormt geen goedkeuring van Breda Verwarming en Breda Verwarming heeft geen onderzoek gedaan naar de beweringen van elke adverteerder. Product informatie is uitsluitend gebaseerd op materiaal van leveranciers ontvangen.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Afdrukken E-mail